Yayınevleri

Yazar & Çizerler

PrestaShop

Haber bülteni

Gizlilik Bildirimi, Gizlilik Sözleşmesi, Kullanım Sözleşmesi Ve Yasal Uyarı

Tanımlar :
Bu sözleşme, bildirim ve yasal uyarıda geçen;
a) İçerik Sağlayıcı : 4.5.2007 tarih ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadelesi Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında tarif edilen ve kanunun 2/f maddesinde tarif edilen “İçerik Sağlayıcı” tanımını,
b) Erişim Sağlayıcı : Aynı kanunun 2/e maddesinde tarif edilen “Erişim Sağlayıcı” tanımını,
c) Kullanıcı : İşbu siteye internet ortamında giriş yaparak, sitenin her türlü içerik, bilgi ve verilerinden faydalanan kişi ve kişileri,
d) Bilgi, erişim, internet ortamı, internet ortamında yapılan yayın, toplu kullanım sağlayıcı, trafik bilgisi, veri, yayın ve yer sağlayıcı gibi ifadeler aynı kanun ve bu kanuna bağlı yönetmeliklerin tarif ettiği tanımları kapsar.
Taraflar :
İşbu sözleşme, bildirim ve yasal uyarının tarafları; YARHASANSANLAR MAHALLESİ 2305 SOKAK NO:21/A MANİSA adresinde faaliyet gösteren içerik sağlayıcı cinarmutfakmarket.com işletmesi ile kullanıcıdır. Sözleşme yayınlandığı tarihten itibaren karşılıklı okunmuş ve kabul edilmiş sayılır.
1- Kullanım Kurallarının Kabul Edilmesi
Sayın Kullanıcı,
Bu sözleşmedeki bütün kayıt ve şartları dikkatlice okumanız önemlidir.
İşbu sitenin içerik sağlayıcısı, sahibi, yönetimi, işletmesi ve idaresi cinarmutfakmarket.com’ a aittir. İşbu web sitesine; http://www.cinarmutfakmarket.com web adresinden ulaşılmaktadır. İşbu akdin içerdiği şartlar, (akit) kullanıcının web sitesine erişim ve web sitesini kullanımıyla ilgili kayıt ve şartları tespit etmektedir. Siteye erişiminiz ve bu siteyi kullanmanız işbu akdi kabul ettiğiniz ve bu akdin kuralları ile bağlı olduğunuz anlamına gelmektedir. Eğer bu akitte belirtilen yazılı şart ve koşulları kabul etmiyor ve bu kurallarla bağlı kalmak istemiyorsanız, işbu siteye erişim sağlamamalı ya da siteyi kullanmamalısınız. Eğer işbu sitenin kayıt ve şartlarından, kurallarından, talimatlarından işletme ve idaresinden memnun değilseniz, hukuken yegâne yolunuz bu siteyi kullanmaya devam etmemenizdir. İçerik sağlayıcı işbu akdi istediği zaman değiştirip güncelleme hakkına sahiptir.
2- Sorumluluk Kabul Etmeme
İşbu site ve muhtevası, olduğu gibi kullanımınıza sunulmaktadır. Bu siteye giriş yapmak ve kullanmakla sitenin içiriği ile ilgili kullanımdan doğacak riskleri üstlenmiş olursunuz. İçerik sağlayıcı, sitenin içeriğinin ve tüm muhtevasının burada sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte; (a) doğru, güvenilir, yerinde ve uygun olduğu, (b) içeriğinde kullanılan bilgi, veri, yazılım, ürün veya hizmetlerin ticarete elverişli nitelikte olduğu, (c) web sitesinin işletme ve idaresinin hatasız ve kesintisiz olacağı, (d) aksaklıklar kusur ve bozuklulukların düzeltileceği, (e) web sitesinin zarar verici unsurlardan ve virüslerden temizlenmiş olduğu hususunda herhangi bir öneri ve tavsiyede bulunmamakta ve bu hususlarda kullanıcıya herhangi bir beyan ve teminat vermemektedir.
3- Üçüncü Kişilerin Web Sitelerine Link Verilmesi
Siz kullanıcıya kolaylık olsun diye işbu site üçüncü kişilerin web sitelerine link vermekte, erişim sağlamakta olup, bununla beraber işbu durum söz konusu üçüncü kişilerin web sitelerinin muhtevasının içerik sağlayıcı tarafından onaylandığı anlamına gelmemektedir. Yine üçüncü kişilerin siteye verdikleri linklerin web içeriklerinin doğruluğu ve güvenilirliği içerik sağlayıcı tarafından onaylandığı anlamı çıkarılmamalıdır. İçerik sağlayıcı; üçüncü kişilerin web sitelerinin muhtevasının burada sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte; (a) yasal, doğru, güvenilir, yerinde ve uygun olduğu, (b) içeriğinde kullanılan bilgi, veri, yazılım, ürün veya hizmetlerin ticarete elverişli nitelikte olduğu, (c) web sitesinin işletme ve idaresinin hatasız ve kesintisiz olacağı, (d) aksaklıklar, kusur ve bozuklukların düzeltileceği, (e) web sitesinin zarar verici unsurlardan ve virüslerden temizlenmiş olduğu hususlarında herhangi bir öneri ve tavsiyede bulunmamakta ve bu hususlarda kullanıcıya herhangi bir güven, beyan ve teminat vermemektedir.
Her ne kadar içerik sağlayıcı işbu web sitesine olan eklemeleri, link bağlantılarını teşvik etse de işbu paragrafta aşağıda sayılan içerikleri taşıyan üçüncü şahısların web sitesinden link bağlantısı verilmesine, erişim sağlanmasına veya bu tür eklemelerin yapılmasına izin vermemektedir: İçeriği hukuka aykırı, yıldırıcı, tehdit edici, hakaret niteliğinde olan, genel ahlaka aykırı, yakışıksız, edebe aykırı, aşağılayıcı, karalayıcı, küfürlü, pornografik, lekeleyici ve benzeri her türlü bilgi ile, burada sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla cezayı gerektiren ve suç olabilecek veya suçu teşvik eden veya ulusal ve uluslararası kanunları ihlal eden her türlü mesaj, söz, davranış ve yayın ile bu tür içeriklerden dolayı içerik sağlayıcının itibarını, güvenirliğini sarsacak veya iş ve eylemlerine zarar verebilecek veya içerdiği mesaj, yayın veya her türlü bilgi vasıtasıyla ırkçılık, bağnazlık, nefret ve herhangi bir gruba veya kişiye karşı her türlü fiziki zarar ve incitme veya azınlık bir gruba karşı taciz veya tacizde bulunmayı teşvik eden veya 18 yaşından küçüklere yönelik cinsel ve şiddet içeren ve teşvik eden her türlü bilgi ve unsur ihtiva eden veya hukuk dışı eylemleri öven ve teşvik eden her türlü bilgi ve yayın veya ateşli silah üretmeye, satmaya ve almaya yönelik her türlü bilgi ve yayın veya içeriğinde başkalarının kişisel manevi ve telif haklarına ihlal ve tecavüz teşkil eden her türlü yazılım programları veya diğer her türlü araç ve unsurlar.
İçerik sağlayıcı yukarıdaki paragrafta sayılan içerikleri barındıran her türlü eklemeyi, erişimi, link vermeyi veya diğer web siteleri tarafından ekleme ve link verilmesini ret etme ve yasaklama yetkisine sahip olup, bu hallerde içerik sağlayıcının talebi halinde kullanıcı olarak siz bu tür içerik taşıyan eklemeleri ve linkleri web sitesinden kaldırmayı kabul etmiş sayılmaktasınız.
4- Güvenlik
İnternet üzerindeki bilgi alış verişleri genel olarak güvenli olmadığı için internet ortamındaki bilgi alış verişlerinizde dikkatli olmanız tavsiye edilmekte olup, işbu konuda içerik sağlayıcı siz kullanıcıya site içindeki iletişiminizin, kişisel ve diğer bilgilerinizin güvenliğine ilişkin olarak ya da üçüncü şahıslar tarafından bilgilerinizin ele geçirilmesine karşı teminat veremez, vermemektedir.
5- Genel
Siz kullanıcının açık veya zımni olarak işbu akdi ihlal etmeniz karşısında içerik sağlayıcı tarafından işbu akdin ihlal edilmesine müsaade edilmesi veya haktan feragat edilmesi, bu ve benzeri diğer akit şartlarını ihlalleriniz karşısında içerik sağlayıcı tarafından size izin verildiği veya söz konusu diğer ihlaller karşısında hakkından feragat ettiği anlamına gelmez.
6- Mülkiyet Hakkı
İşbu sitede yayınlanan veya web sitesi vasıtasıyla erişilebilen ve burada sayılanlarla sınırlı olmamakla beraber; bütün haber, metin, yazı, makale, fotoğraf, görüntü, resim, ses klibi, yazılım programı, bilgisayar kodu, toplu halde, işbu web sitesi içeriği, içerik sağlayıcıya, ve/veya ona lisans veren veya içerik sağlamaya yetkili kılınan taraflara ait olup, Türk ve yabancı fikri mülkiyet kanunu ve diğer ilgili kanunların koruması altındadır. Buna ek olarak işbu web sitesi içeriği işleme ve derleme eserlerle ilgili Türk ve yabancı telif hakları kanunu tarafından da korunmaktadır. Kullanıcı, web sitesindeki veya web sitesi vasıtasıyla erişilebilen içerikle ilgili telif hakları hususunda ilgili ek bildirim, ihtar ve kısıtlamalara da uymak zorundadır. İşbu akitte açık bir şekilde beyan edilmeyen ve içerik sağlayıcı tarafından açık ve yazılı bir izin olmaksızın işbu web sitesinde yapılan herhangi bir kullanım, çoğaltma, değiştirme, çevirme, yayma, tahrifat, kamuya gösterim, sergileme, web sitesine yükleme, internette yayınlama, iletim, yeniden iletim ve dağıtım veya diğer şekillerde web sitesini veya onun herhangi bir içeriğini bir bütün olarak veya kısmı bir şekilde kullanmak ve ondan yararlanmak yasaklanmıştır.  içerik sağlayıcı, bu paragrafta sayılanlar ile sınırlı olmamak kaydıyla; gazete münderecatı, haber, havadis, fıkra, kısa yazı, köşe yazısı, fotoğraf, görüntü, resim, ses klipi, yazılım programı, bilgisayar kodu, toplu halde, işbu web sitesi içeriği ve benzeri unsurlar üzerinde FSEK m. 36 anlamında telif haklarını saklı tutmuştur. Belirtilen unsurlar, kaynak gösterilse dahi izin alınmadan kullanılamaz.
7- Sorumluluğun Sınırlanması
Uygulanacak mer’i hukuka bağlı olarak, ihmal de dâhil olmaz üzere, ancak bununla sınırlanmamak kaydıyla, hiç bir şart ve koşul altında, içerik sağlayıcı, yöneticileri, müdürleri, çalışanları, şube ve acenteleri lisans verenleri veya sırasıyla onların halefleri veya onların yerine geçenler, kendisinden devir ve temlik alanlar; meydana gelebilecek hiç bir zarar ve kayıptan, ticari iş kaybından, veri ve kar kaybından veya işbu akdin ihlal ve ihmalinden meydana gelip gelmediğine bakılmaksızın her türlü rastlantısal, özel, doğrudan veya dolaylı zarar ve ziyandan veya haksız fiilden sorumlu tutulamazlar. İçerik sağlayıcı, bu paragrafta zikredilen kayıp ve zararların meydana geleceğini veya gelebilecek olma ihtimalini bilmesi veya bilmesinin gerekmesi veya bilebilecek olması halinde dahi sorumlu tutulamayacaktır.
Hiç bir şart ve koşul altında, içerik sağlayıcı, yöneticileri, müdürleri, çalışanları, şube ve acenteleri lisans verenleri veya sırasıyla onların halefleri veya onların yerine geçenler, kendisinden devir ve temlik alanlar, içerik sağlayıcı veya kullanıcının, kullanıcı şifre ve hesap bilgilerinin korunmasındaki ihmalinden dolayı meydana gelebilecek hiç bir zarar ve ziyandan sorumlu değildir.
Web sitesindeki sponsorların, reklam verenlerin ve üçüncü kişilerin, müştereken veya tek başına kullanımları sonucu, fiillerinden, hata ve ihmallerinden, davranışlarından dolayı içerik sağlayıcı açık bir şekilde hiç bir sorumluluk kabul etmediğini beyan etmektedir. Ayrıca hiç bir kayıt ve şart altında içerik sağlayıcı, yöneticileri, müdürleri, çalışanları, şube ve acenteleri lisans verenleri; burada sayılanlarla sınırlı olmaksızın; (a) web sitesini kullanan üçüncü kişilerin fiilleri, ihmalleri ve davranışlarından ve (b) web sitesindeki veya işbu web sitesi üzerinden erişim sağlanan, link verilen web sitelerindeki içeriklerin, mal ve hizmetlerin, her türlü benzeri unsurların, yazılım ve programların kullanımından veya kullanılamamasından dolayı meydana gelebilecek hiç bir zarar, ziyan, kayıp, hasar ve masraftan sorumlu tutulamaz.
İşbu web sitesinden veya web sitesi vasıtasıyla üçüncü kişilerden, mal ve hizmet satın alımından veya herhangi bir kullanımdan doğabilecek hiç bir zarar, ziyan, masraf ve kayıptan dolayı içerik sağlayıcı, yöneticileri, müdürleri, çalışanları, şube ve acenteleri lisans verenleri veya sırasıyla onların halefleri veya onların yerine geçenlerin kendisinden devir ve temlik alanların sorumlu tutulamayacağını ve bu hususlarda kullanıcı olarak herhangi bir hak iddiasında bulunmayacağınızı kabul etmiş sayılmaktasınız.
8- Yazılım Programları Lisans Hakkı
Web sitesine yerleştirilen, kaydedilen tüm yazılımlar, burada sayılanlarla sınırlı olmaksızın bütün bilgisayar kodları, bunlar içerisinde bulunan veya yerleştirilen veya bu bilgisayar yazılımları (“yazılım”) tarafından oluşturulan tüm dosya ve görüntüler telif hakları ve ilgili kanunların koruması altındadır. Tüm bu zikredilen yazılımların mülkiyeti içerik sağlayıcı veya ona lisans verenlere veya bu tür yazılımların mülkiyetini elinde bulunduran yetkilendirilmiş diğer şahıslara aittir. İşbu akitte belirtilen kayıt ve koşullar altında web sitesindeki yazılımlara erişim ve kullanım hakkı siz kullanıcıya tanınmış olup, buna ek olarak bu tür yazılımlara erişim ve kullanım için başka şart ve koşullar da öngörülebilir
İşbu web sitesi yazılım programını yüklemek için kullanımınıza sunuyorsa, aksi kararlaştırılmadıkça işbu akitte yazılı şartlara ve işbu akit dışında diğer yükleme (downloading) ve yazılımların (software) kullanımları ile ilgili koşullara uymak kaydıyla; kişisel olarak, başkasına devredilemez ve münhasır olmayan bir ruhsatla (a) bu yazılımın bir kopyası, ağ bağlantısı olmayan bir bilgisayarda kişisel amaçlı ve ticari amaç taşımamak kaydıyla kurulup çalıştırılabilir; (b) kanunun izin verdiği sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla, makul ve uygun şartlarda gerekiyorsa eğer yedek bir kopyası yapılabilir.
İşbu akitte açıkça izin verilen hususlar dışında kullanıcı, yazılım programlarını bir bütün olarak veya kısmen; (a) kullanamaz, çoğaltamaz, düzeltme yapamaz, çevirisini yapamaz, uyarlayamaz, yükleyemez, indiremez ve iletemez; (b) yazılım programları içerisinde belirtilen markalarla, mülkiyetle ilgili uyarıları çıkartamaz, değiştiremez, saklayamaz; (c) satamaz, kiralayamaz, lisans veremez, devredemez veya diğer bir şekilde erişim sağlayamaz; (d) sökemez, çıkartamaz, kaynak koda dönüştüremez, şifre çözme ve kırma yapamaz, yazılım programı üzerinde tersine mühendislikte bulunamaz veya başkalarına bu konuda yardımcı olamaz.
İşbu web sitesine yerleştirilen bütün yazılım programları var olduğu gibi kullanımınıza sunulmakta olup bu programlarla ilgili açık veya zımni herhangi bir teminat ve garanti verilmez. İşbu web sitesinde bulunan hiç bir şey kullanıcıya herhangi bir hak, unvan, menfaat veya herhangi bir lisans hakkı vermediği gibi web sitesindeki yazılım programları üzerinde veya web sitesi vasıtasıyla indirilen yazılım programları üzerinde de herhangi bir fikri mülkiyet hakkı ve benzeri hak vermez.
9- Web Sitesinde Kayıt Şartları
İşbu web sitesinin bazı bölümlerini kullanmak için web sitesine kayıt ve üye olmanız istenebilir. Bu halde kayıt ve üyelik için sizden istenen bilgileri veya size verilen kayıt ve üye formunda istenen bilgilerinizi doğru, inanılır, güvenilir ve tam olarak vermeniz ve bu bilgileri zamanında güncellemeniz gerekmektedir. Eğer içerik sağlayıcının sizin verdiğiniz bilgilerin doğruluğu, inandırıcılığı, güvenirliği ve güncelliği hakkında kuşkulanmak için makul nedenleri varsa sizin web sitesini kullanımınızı ve web sitesine erişiminizi askıya alabilir veya tamamen engelleyebilir.
10- Fesih
Herhangi bir zamanda ve hiç bir uyarı ve ihtara gerek olmaksızın içerik sağlayıcı uygun gördüğü takdirde ve hiç bir gerekçe göstermeden web sitesini kullanımınızı veya web sitesine erişiminizi engelleyebilir. Ayrıca işbu akitte belirtilen kayıt ve şartları ihlal etmeniz halinde, içerik sağlayıcı sizin web sitesinin tamamına veya herhangi bir kısmına olan erişiminizi ve kullanımınızı engelleyebilir.
11- Markaların Kullanımı
İşbu web sitesinde üçüncü kişilere ait belirli markaların ve diğer ayırt edici isimlerin ve/veya işaretlerin kullanılması bu kişilerle içerik sağlayıcı arasında herhangi bir ilişki olduğu veya aralarında lisans anlaşması olduğu veya içerik sağlayıcının söz konusu üçüncü kişilerin mal, hizmet ve işlemlerini onayladığı anlamına gelmez. içerik sağlayıcı veya fikri mülkiyet sahibi, ilgili üçüncü kişilerin yazılı izni olmadıkça işbu web sitesi içeriğindeki hiç bir şey kullanıcıya, içerik sağlayıcı veya üçüncü kişilere ait marka, ayırt edici isimler ve işaretler, logo ve tasarımlar ve benzeri fikri mülkiyet hakları üzerinde herhangi bir kullanım hakkı veya lisans vermez.
12- Web Sitesini Kullanım ve Yapılan Eklemeler
İşbu web sitesi içerik sağlayıcı ve diğer kullanıcılarla iletişime girmek için siz kullanıcıya siteye mesaj ve değişik içerikler ekleme, dosya, belge ve benzeri unsurları (“siteye eklemeler”) yükleme imkânı sunabilir. Web sitesinde size tanınan bu tür bir imkânı kullanırken işbu paragrafta sayılanlar yasaklanmıştır: (a)içerik sağlayıcının takdir ve idaresinde olan bir konuda web sitesinde tasarrufta bulunmak veya web sitesinin düzenli bir şekilde çalışmasını veya başkalarının web sitesini kullanmasını ve ondan yararlanmasını engellemek, kısıtlamak, mani olmak, müdahale etmek veya bu yönde bir teşebbüste bulunmak; (b) içeriği hukuka aykırı yıldırıcı, tehdit edici, hakaret niteliğinde olan, genel ahlaka aykırı, yakışıksız, edebe aykırı, pornografik, aşağılayıcı, karalayıcı, küfürlü, lekeleyici ve benzeri her türlü bilgi ile (c) burada sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla suç teşkil edecek veya suça teşvik edici nitelikte veya ulusal ve uluslararası kanunlara aykırı olan veya başkalarının kişisel haklarını zedeleyici, çiğneyici, hakaret edici, özel hayatlarına ve kamu haklarına tecavüz teşkil eden veya fikri mülkiyet hukuku ve ilgili diğer kanunlar tarafından korunan telif hakları, patent, tasarım, ticari sır veya diğer fikri mülkiyet hakları ile bunlara ek olarak eser sahibinden izin almaksızın işleme ve derleme eser haklarına karşı ihlal ve tecavüz teşkil eden her türlü yazı, makale, resim, görüntü, fotoğraf, haber, yazılım programı veya benzeri unsurlar veya (d) kin, nefret, ırkçılık, bağnazlık, başkalarına karşı her türlü fiziki tecavüzü teşvik eden veya küçüklere zararlı olabilecek, rahatsız edici, saldırgan veya başkalarına saldırganlığı teşvik edici, her türlü mesaj, eklemeler ve yayınlarla; (e) 18 yaşından küçükleri şiddet ve cinselliğe yönelten, teşvik eden veya kanuna karşı faaliyetler hakkında eğitici bilgi veren, yasadışı silahların üretimi, nasıl yapıldığı, nasıl satıldığı hususunda bilgi veren (f) diğer kullanıcılara vermek üzere ve ticari amaçlı veya diğer başka yasal olmayan amaçlar için kullanmak üzere web sitesini kullananların şifre ve kişisel bilgilerini istemek, almak, (g) virüs veya zararlı spamlar içeren veya virüs yaratan her türlü mesaj, ekleme ve yüklemeler (h) istenmeyen e-mail, zincirleme mektup, davetsiz toplu e-mail veya spam göndermek veya (ı) web sitesini ticari amaç için kullanmak, reklam, satış, ticari faaliyetle ilgili unsurlar taşıyan mesaj bırakma, eklemelerde bulunma veya yükleme yapmak
İşbu siteye bıraktığınız mesajlar, yaptığınız ekleme ve yüklemelerle diğer her türlü unsurlar hakkında içerik sağlayıcıya münhasıran, kısıtlanamaz, âlemşümul, geri alınamaz ve telif ücretsiz izin ve lisans hakkı verdiğinizi kabul etmiş sayılmaktasınız. Söz konusu izin ve lisans hakkı sizin işbu web sitesine bıraktığınız, yüklediğiniz, ekleme yaptığınız her türlü mesaj ve yayınlarla diğer unsurların kullanım, yayma, çoğaltma, değiştirme, düzeltme, uyarlama, depolama, işleme ve derleme eser meydana getirme, dağıtma, iletme, yeniden iletme, kamuya açık alanda icra etme, teşhir etme ve diğer benzeri hakları ve buna ek olarak söz konusu haklar hususunda başkalarına lisans verme hakkını da kapsamaktadır. İşbu web sitesine mesaj bırakan, her türlü ekleme ve yüklemelerde bulunan kullanıcılar aynı zamanda bütün manevi haklarından içerik sağlayıcı lehine feragat ettiklerini kabul ederler.
İçerik sağlayıcı, kullanıcıların bıraktığı mesajları, eklemeleri ve yüklemeleri herhangi bir gerekçe göstermeden değiştirme, kaldırma ve kısıtlama hakkını saklı tutmakla birlikte, kullanıcılar, kanunun gerektirdiği veya mahkemelerin veya kamu kurumlarının talep ettiği bilgilerin içerik sağlayıcı tarafından ilgili kurum ve mercilere verilmesini veya kamuya ifşa edilmesini de kabul etmiş sayılırlar
İşbu web sitesinde yayınlanan her türlü kullanıcı mesajları, yayınlar ve benzeri eklemeler ilgili kişinin kendi görüşlerini yansıtmakta olup, içerik sağlayıcı bu tür görüş ve fikirlerden ve ilgili mesaj, ekleme ve yüklemeler ile her tür diğer içeriklerden sorumlu olmadığı gibi işbu web sitesiyle ilgili hiç bir şikâyeti araştırmak ve sonuçlandırmakla da yükümlü değildir.
13- Online Ticaret
İşbu web sitesi online-çevrimiçi, ortamda içerik sağlayıcı tarafından sunulan değişik türde mal ve hizmet satın alma imkânı sunabilir. Web sitesinde mal ve hizmet satın almak için sipariş vermek istediğinizde doğru, güvenilir, eksiksiz ve tam olarak gerekli kişisel bilgilerinizi; adınızı, soyadınızı, telefon numaranızı, kredi kartı bilgilerinizi, e-mail adresinizi ve siparişinizin teslim edileceği adresi bildirmeniz gerekmektedir.
Web sitesinde satışa sunulan mal ve hizmet listesindeki fiyatlardaki yanlışlıklar nedeniyle veya baskı ve matbaa hatasından dolayı yanlış fiyat verilmesi veya fiyat bilgilerinin yanlış belirtilmesi hallerinde, içerik sağlayıcı her zaman siparişinizi geri çevirme, kabul etmeme hakkına sahiptir. Ayrıca web sitesinde belirtilen mal ve hizmetler stoklarda mevcut olması halinde geçerli olup mal ve hizmetlere ait fiyatlar her zaman tek taraflı olarak ve hiç bir gerekçe gösterilmeden içerik sağlayıcı tarafından değiştirilebilir.
Web sitesine sunduğunuz sipariş talebiniz, icap kabul edilip tarafımızdan aksi kararlaştırılmadıkça makul bir süre için geçerli olup ancak size mal ve hizmet gönderilmesi halinde icabınız kabul edilmiş sayılır. Sizin elinizde bulunan elektronik makbuz formu, içerik sağlayıcı tarafından size gönderilmiş sipariş onay makbuzu olmadıkça sizin siparişinizin kabul edildiği anlamı taşımaz. İçerik sağlayıcı herhangi bir gerekçeden dolayı sizin siparişinizi her zaman kabul veya ret etme haklarını saklı tutar.
İşbu web sitesi siz kullanıcılara üçüncü şahıslar tarafından sunulan değişik türlerde mal ve hizmetler satın alma imkânı sunabilir (üçüncü şahıs emtiaları). Bu durumda içerik sağlayıcı üçüncü şahıs emtialarının yasallığı, kalitesi, zamanında ulaşması, doğruluğu, güvenirliği ve diğer hususlarda herhangi bir sorumluluk taşımaz. İşbu web sitesinin link sağladığı veya link sağlayan web sitelerine yönlendirmesi sonucu, söz konusu bu tür üçüncü şahıslara ait emtiaları satın almak için sipariş verirken veya üçüncü şahıslara kişisel bilgilerinizi ve hesap bilgilerinizi verirken bu tür bilgilerinizin içerik sağlayıcı tarafından değil söz konusu üçüncü şahıslar tarafından alındığı ve bu hususlarda içerik sağlayıcının herhangi bir sorumluluk taşımadığını kabul etmiş sayılırsınız.
İşbu web sitesinden veya bu web sitesinin erişim ve link verdiği diğer web sitelerinden yapacağınız üçüncü şahıslara ait emtialara ilişkin satın almalarda meydana gelebilecek her hangi bir zarar, ziyan, masraf ve benzeri kayıplardan içerik sağlayıcı, çalışanları, müdür ve yöneticileri, acenteleri, sırasıyla halefleri ve yerine geçenler sorumlu tutulamaz ve bu kişilere karşı bir hak iddiasında bulunulamaz.
14- Tavsiye Değildir
İşbu web sitesindeki bilgiler sadece kullanıcıyı bilgilendirmek amacı ile sunulmuş olup; hukuki, tıbbi, finansal, yatırım, vergi, muhasebe ve diğer benzeri konularda tavsiye verme niteliğinde değildir. İşbu web sitesinde yayınlanan bilgilere güvenerek herhangi bir işlem yapmanız tavsiye edilmemektedir.
15- Şifre
İşbu web sitesinde belirtilen bazı özel kullanımlar için web sitesindeki üye ve kayıt sistemi üzerinden kullanıcı adı ve şifresi almanız gerekebilir. Söz konusu şifre ve kullanıcı adının gizli tutulması sizin sorumluluğunuzda olup şifrenizin veya hesabınızın herhangi bir izinsiz kullanımını öğrendiğinizde derhal içerik sağlayıcıya bildirmeniz ve her defasında web sitesindeki kullanıcı hesabınızdan çıkarken güvenli bir şekilde çıkış yapmanız gerekmektedir. içerik sağlayıcının veya sizin ihmalinizden dolayı şifre ve hesabınızın korunamamasından doğacak hiç bir zarar, ziyan ve masraftan içerik sağlayıcı sorumlu değildir.
16- İzinsiz Kullanım ve Tecavüz Hallerinde İhbar ve Bildirim
Telif hakları hususunda yapılacak izinsiz kullanım ve tecavüzlerle ilgili ihbar ve bildirimler içerik sağlayıcıya iletişim sayfasında bulunan iletişim adresi, e-posta adresi ve sair yollarla yapılabilir. İhbar ve bildirimler karşısında içerik sağlayıcı derhal söz konusu ihbarları değerlendirip araştırır ve gerekli gördüğü her türlü tedbiri alır ve işlemleri başlatır.
Daha etkin olması için izinsiz kullanım ve tecavüzlerle ilgili bildirim ve ihbarların aşağıda belirtilen şekillerde yapılması gerekmektedir.

  1. Web sitesinde izinsiz kullanıldığı iddia edilen telif hakkının tanımlanması
  2. İhlal edildiği öne sürülen telif hakkı sahibi adına ihbar ve bildirimde bulunan yetkili kişinin imzası
  3. İhbar ve bildirimde bulunan kişinin izinsiz kullanım ve tecavüz iddiasında bulunduğu telif hakkı ile ilgili telif hakkı sahibi veya onun lisans verdiği kişi veya acentesinin herhangi bir şekilde söz konusu telif hakkının kullanımı için izin vermediğine dair yazılı beyan.
  4. İhbar ve bildirimde bulunan tarafa ulaşabilmek için gerekli ve yeterli iletişim bilgileri (telefon numarası, adres, e-mail v.s.)
  5. İhbar ve bildirimde bulunan kişinin verdiği bilgilerin doğru ve güvenilir olduğu, yalan ve yanlış beyanda bulunması karşısında cezai yükümlülük altına girebileceği ve söz konusu telif hakları sahibi adına hareket etmek için gerekli yetkisinin olduğuna dair beyanı.

17- Uygulanacak Hukuk
İşbu web sitesi (işbu web sitesi üzerinden link verilen üçüncü kişilere ait web siteleri hariç) içerik sağlayıcı tarafından kontrol ve idare edilmektedir. İşbu web sitesine erişim sağlamanız veya web sitesini kullanmanız halinde web sitesinin içeriği ile ilgili ve sizin erişim ve kullanımınızla ilgili hususlarda çıkacak sorunların çözümünde uygulanacak hukuk Türk Hukuku olup, Manisa mahkemeleri yetkili kılınmıştır.
YORUMLAR HAKKINDA YASAL UYARI VE BİLDİRİM
İşbu sitede yayınlanan haber, köşe yazısı, yorum, fotoğraf, video görüntüsü, grafik vesaire içerik ve verilerin alt kısımlarında, kullanıcıların konu hakkında görüş ve fikirlerini belirtmesi amacıyla yorum alanları bulunabilir.
Söz konusu yorum alanlarının her hangi bir sayfa ve verinin altında bulunup bulunmaması tamamen içerik sağlayıcının inisiyatifinde olup, internet sitesinin teknik altyapısının doğurduğu bazı haller de dahil olmak üzere, yorum alanları kısmen ya da tamamen kaldırılabilir ya da daha sonradan eklenebilir.
Söz konusu yorum alanlarına yazılan isim, e-posta adresi, web sitesi adresi gibi bilgilerin doğru olduğunu, yorumu yazmadan önce kullanıcılar kabul ve taahhüt eder.
Söz konusu yorumdan doğan herhangi bir halde, kullanıcının verdiği bu bilgiler doğru kabul edilerek esas alınacaktır. Bu hallere suç unsuru barındıran veya herhangi bir yasal / idari takip gerektiren haller de dahildir.
Bütün bunların yanında, yorum yapan kullanıcıların söz konusu yorumları yaptıkları tarih saat bilgileri ve İ.P. numaraları da sistemde kayıt altına alınacak ve içerik sağlayıcı tarafından gerek görülen her türlü halde kullanılabileceği gibi, üçüncü kişilerin bilgisi ve kullanımına da sunulabilecektir.
Gönderilen yorumlar, içerik sağlayıcı tarafından onaydan geçirilerek yayınlanır. İçerik sağlayıcı söz konusu yorumları yayınlama, yayınlamama, kısmen yayınlama, üzerlerinde imla değişikliği/düzeltmesi yapma gibi her türlü hakkı kendi inisiyatifinde tutar.
Yine de, söz konusu yorumların yayınlanmış olması, içerik sağlayıcının yorumların içerdiği fikir ve görüşlere katıldığı, onayladığı ve desteklediği anlamına gelmez. Yorumların içeriğinden her türlü halde yorumu gönderen kullanıcı sorumludur.
İçerik sağlayıcı, kendi inisiyatifinde olmak üzere, yorumları daha sonradan yayından kaldırabilir, içeriklerinde değişiklik yapabilir, yayından kaldırdığı bir yorumu tekrar yayına alabilir. Yine içerik sağlayıcı söz konusu yorumlar hakkında her hangi bir suç unsuru ihtimali tespit ettiğinde veya bu konuyla ilgili bir ihbar aldığında gerekli yasal mercilere başvurularda bulunabilir ve elindeki isim, e-posta adresi, yorum gönderilme saat ve tarihi, İ.P. numarası gibi kayıt altında tuttuğu bilgileri bu makamlarla paylaşabilir.
Eğer site içerisinde yer alan herhangi bir yorumda suç unsuru bulunduğunu, hakaret, küçük düşürme, iftira, kişisel ve manevi değerlere saldırı vs. gibi suç şüphesi içerdiğini düşünüyorsanız, lütfen öncelikli olarak 5651 Sayılı Kanun gereğince içerik sağlayıcıya bildiriniz.
Aynı şekilde içerik sağlayıcı, söz konusu yorumlarla ilgili cumhuriyet savcılıkları tarafından açılan soruşturma, her türlü hukuk ve ceza mahkemesi kovuşturmalarında, dava veya şikayet konusu olan yorumların isim, e-posta adresi, tarih, saat ve İ.P. numarası bilgilerini yasal mercilerle paylaşır.
Mahkemece konulan tedbir kararları veya yorumun hukuki olarak sakınca taşıdığı kanaati oluştuğunda yorumlar yayından kaldırılır.
İçerik sağlayıcı veya hizmet sağlayıcının veya içerik sağlayıcıya internet sitesi konusunda tasarım, yazılım vb. hizmetler veren kişi, kişiler ve kurumların, internet sitesini reklam içerikli yorumlar, istenmeyen mesajlar (spam) ve her türlü zararlı içerik ve saldırıdan korumak amacıyla kullanacağı filtre benzeri yazılımlar tarafından otomatik olarak tespit edilen ve yayınlanması bu yazılımlarca engellenen yorumlar hakkında yorum sahibi her hangi bir talep ve hakta bulunamaz.
Yine, yayınlanan, kısmen yayınlanan, içeriğinde imla düzenlemesi vb. değişiklikler yapılarak yayınlanan veya hiç yayınlanmayan, yayınlandıktan sonra yayından kaldırılan her türlü yorum için, yorum sahibi hiç bir şekilde fikri ve ticari hak talep edemez. Yorumların yer aldığı sayfalarda yayınlanan ticari veya gayr-i ticari her türlü ilan, reklam, duyuru veya sponsorluk anlaşmalarından ayrıca sitenin ziyaret sayısından doğabilecek gelirlerden hak ve pay talep edemez.
Yorumlarla ilgili diğer her türlü hukuki durumda, 5651 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik maddeleri geçerlidir.
İÇERİK VE ALINTILAR HAKKINDA YASAL UYARI VE BİLDİRİM
cinarmutfakmarket.com’da yayınlanan her türlü özgün içerik, Creative Commons kurallarına göre lisanslanmıştır.
Buna göre, sitemizde yer alan, haber, yazı, yorum, köşe yazısı, makale, röportaj vb. ile fotoğraf, resim, çizim, grafik, canlandırma, animasyon, video görüntüsü, ses kaydı, ses dosyası, slayt gösterisi vb. şeklinde özgün içerikler, diğer gazete, dergi, broşür, el ilanı, afiş, bülten, televizyon ve radyo haberleri, programları, internet haber siteleri, belli bir içeriği barındıran internet portalları, çeşitli sitelerden alıntılar yapan internet siteleri, yorum siteleri, kişisel bloglar ve web sayfaları, sosyal medya ağları ve sayfaları ile bunlara bağlı kişisel profil sayfalarında ve diğer her türlü mecrada kaynak gösterilmek ve link (bağlantı) vermek suretiyle kullanılabilir.
Ancak, her türlü durumda, yapılan alıntı sitemizin kullanımına engel teşkil etmemelidir.
Yine aynı şekilde, söz konusu alıntılar hiç bir suretle değiştirilemez. Alıntı yapılan mecra, alıntıyı aynen ve tırnak içinde kullanmalıdır. Herhangi bir yorum, itiraz, övgü, destek vs. içerecek editöryal metin, alıntının dışında ve alıntıdan farklı olduğu açıkça anlaşılacak biçimde girilmelidir.
Yapılacak alıntılar, söz konusu mecra tarafından hiç bir şekil ve ad altında, parayla satılamaz, kiralanamaz, herhangi bir ayni veya nakdi karşılık sonucu sunulamaz.
Sitemizde, özgün içerikler haricinde, telif hakları ve ilgili kanunlara uygun olarak ve alıntı olduğu mutlak suretle belirtilerek, çeşitli yaygın ve yerel yayın organlarından, gazete, televizyon, internet sitesi vb. mecralardan alıntılar yapılmış ve yayınlanmış olabilir. Bu gibi durumlarda bu yayınlar ile ilgili her türlü telif hakkı asıl içerik sahibine aittir.